//-->
BİLGİKAFEN

! Blog Yayınımız Açılmıştır.

Blog
Bugün»32 Kişi Buradaydı Bugün»68 Kez Tıklama Yapıldı
İp Adresiniz»18.205.60.226 Online:
Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın


bilgikafem

9 Tarih Kitap Cevaplari

Sayfa 6
Resimlerde günümüzün T.B.M.M.’sinin geçmişten geleceğe yenilenmiş halidir. Bu tür olayın başlangıcı ve bitişi uzun zaman olan kavramlar tarihi olgulardır.

Sayfa 7
Cevap 1
O coğrafyada eskiden beri olan çıkarlar insanların yeni yer arayışları çıkan savaşlar tarihi olayları oluşturmuştur.
Cevap 2
Almanya Osmanlı devletini yanına almasının nedeni savaşta yanına Osmanlıyı alarak savaşı geniş alana yaymaktı
Cevap 3
Fransa’nın Alsas-Loren’i kaybetmesi Panslavizm politikasının gelişmesi ve devletlerin bu olaylara sessiz kalmaması.

Sayfa 15

1. sorunun cevabı:hicri takvim islamiyetten sonra hz.muhammedin mekkeden medineye hicretiyle başlamıştır.türklerin bu takvimi kullanması peygamberize ve islamiyeti benimsemesidir.

Oniki Hayvanlı Takvimi
İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmış Çin takvimi. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Çin kökenli olan bu takvim Türkler’den başka Japon, Kore, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır…

2-Celali Takvimi (meliki takvim)
Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Celali takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmıştır.sadece onun hayatta olduğu dönemde kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır.

3-HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

1)- Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.
sayfa 22
yorumlayalım
1-Hikayeci
2-Öğretici
3-Araştırıcı

Sayfa 24
cevaplayalım
1-Hikaye
2-Osmanlıpadişahlarıve başarıları hikayeci tarih yazımıyla kaleme alınmıştır.

Sayfa:25 3. Konu-Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

*Sosyal bilimler birbirlerinden daha çok yararlanıyorlar çünkü konuyu her açıdan inceliyorlar.

Sayfa:26 1.Yukarıdaki metne göre Sarıkamış Harekâtı’nda doğal şartların etkisi nelerdir?

-sarıkamış harekatında doğal şartlar göz önünde bulundurulmamış ve hava değişimi dolayısıyla yenilgi yaşanmıştır.

Sayfa 27 1.’’aminos Hazinesi’’ adlı metne ve fotoğraflara göre,arkeolojik buluntular,bu bölgenin ekonomik,sosyal,sanat anlayışı ile ilgili hangi bilgileri vermektedir?

-sosyal yönden, aileye önem veriliyor.

-çok zengin bir sanat anlayışı var.

-arkeolojik kalıntılar;altın takılar ve taçlar o dönemde altına ve takılara değer verildiğini ve ekonominin çok iyi olduğunu gösteriyor.

2.’’Sular altında saklanan tarih’’ adlı metne göre tarih bilimi su altı arkeolojisinden nasıl faydalanır?

-Su altında yapılar arkeolojik çalışmlar sayesinde her batık olay yani geçmişin üstündeki bilinmezlik perdesi biraz daha aralanıyor.

Sayfa 28 1. Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili hangi antropolojik bilgilere ulaşabiliriz?

-Metne bakılınca Ötzi’nin Bakır çağında yaşadığı belirtiliyor.

2.Tarihçi, Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili elde edilen antropolojik buluntulardan nasıl yararlanır?

-Bu buluntular incelenerek o dönem ve yaşayış tarzı vb. hakkında bilgilere ulaşılır.

Sayfa 29 1.Yukarıdaki metinde Türklerde vatan sevgisi ile ilgili hangi özellikler vurgulanmaktadır?

-Vatan sevgisinin her şeyden üstün olduğu vurgulanıyor.Gelenek,görenek,ö rf ve adetler bilfdiriliyor.

2.Kültürel özelliklerin bilinmesi Trihi olayların açıklanmasına nasıl bir katkı sağlar?

-Kültürel özelliklerin bilinmesi belgelerin az, yetersiz olduğu durumlarda işe yarar,önem taşır.Toplumların yaşayışı,örf ve adetleri hakkında bilgi verir.

3. Metinde verilen bilgilerden tarihçi nasıl yararlanır?

-Tarihçi bu bilgiler ile o dönemdeki toplum yönetimi,yargılanma,cezalandır ma vb. hakkında sosyal yaşantı hakkında bilgi edinir.

Sayfa 30 1. Yukarıdaki tarih şeridine göre Kurtuluş savaşı ile ilgili Kronoloji bilgisine sahip olmak tarihçiye nasıl yardımcı olur?

- Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmasında yardımcı olur.Trihçi bu tür kronolojileri iyi bilirse olayları o kadar doğru yorumlar.

2.’’Çanakkale Şehitlerine’’ adlı şiire göre Çanakkale Savaşı ile ilgili hangi bilgiler elde edilebilir?

-Dünyada eşi benzeri olmayan bir savaş olduğuna,düşmanın çok olduğuna, ulaşımın zor olduğuna, fakirliğin egemen olduğuna vb. sonuçlara ulaşabiliriz.

***:31 1.Metinden yola çıkarak orta çağda İslam dünyası ile Avrupa’yı bilime bakış açıları yönünden karşılaştırınız.

- orta çağda İslam dünyası bilimle daha çok uğraşmış ilgilenmiş ve gelişmiş fakat Avrupa aksine gerilemiştir.

2.Kitabe hangi kaynak grubuna girer? Kitabenin kaynak olarak kullanılabilmesi için tarih bilimi paleografi ve epigrafiden nasıl faydalanır?

-Kitabe;yazılı kaynaklara girer.Tarih bilimi paleografi ve epigrafi ile eski yazıları okur (kitabeleri okur) ve bu sayede faydalanmış olur.

Sayfa 32 1.İslamiyet öncesi Arapların toplum yaşayışlarını anlayabilmek için sosyoloji bilimden nasıl yararlanır?

-Sosyoloji bilimi toplumu inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji bilimi ile İslamiyet öncesi Arapların din,inanç,sosyal yaşayış,değerler vb. bilgileri öğreniriz.

2.Filoloji hangi bilim dallarıyla çalışır?

-Filoloji dilleri,diller arasındaki akrabalık bağlarını,sözcük alışverişlerini inceler.paleografi ve epigrafi ile çalışır.

Sayfa 33 1.Yukarıdaki antlaşma metninden hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir?

-yukarıdaki antlaşmada hangi tarihte, hangi konulu bir antlaşma yapıldığına,sonuçlarına,kimler in neleri temsil ettiğine ulaşabiliyoruz.

2. Osmanlı devletine ait paralardan hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir?

-O dönemde devletin mali gücünü,hükümdarını,yazısını,ek onomik durumunu,dilini,devlet ile ilgili çeşitli bilgileri ediniriz.

Sayfa 35 1.Yukarıdaki fotoğrafta yer alan top mermilerinin Çanakkale savaşı dönemine ait olup olmadığı nasıl tespit edilebilir?

-Kimyada kullanılan ‘’Karbon 14’’ metoduyla tarihi buluntuların madde yapısı incelenerek ait oldukları dönem bilirlenir.2.Pazırık halısının Türklerin yaşayışı ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

-halıcılığın Türklerde çok eskilere dayandığına,kültür seviyesine,medeniyete katkılarına vb. ulaşılabilir.


Sayfa 36 1. Yukarıda yer alan Osmanlı armasına göre Osmanlı devleti ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

- Örneğin armadaki terazi şekli devlet yönetiminde adaletin ve eşitliğin olduğunu anlatıyor vb.

Sayfa 37

A bölümü

1-B

2-E

B bölümü

2. boşluk sözlü

3. boşluk kronoloji

4. boşluk Heredot

NOT: 1. Boşluğum boş olduğundan cevaplara direk 2. Boşluktan başladımC bölümü YDYDD

D bölümü E C D F A G

E bölümü 2. Soru= İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikler?

-objektif düşünme,olayları yer-zaman ve neden-sonuç ilişkisi içinde yorumlama sonuçları belgelere dayandırma. 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ahmey, 26.02.2014, 14:40 (UTC):
Hic bir isime yaramadı 3 ünite niye yok

Yorumu gönderen: tayyip, 23.12.2013, 17:27 (UTC):
teşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=