//-->
BİLGİKAFEN

! Blog Yayınımız Açılmıştır.

Blog
Bugün»37 Kişi Buradaydı Bugün»166 Kez Tıklama Yapıldı
İp Adresiniz»18.205.60.226 Online:
Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın


bilgikafem

Ordinal Numbers

 Sıra sayıları (ordinal numbers) bildiğimiz gibi nesnelerin yerlerini belirtir. Cümle içinde kullanılırken ismi niteler. 
1st.... first   => birinci                                      
2nd... second => ikinci                                   
3rd... third => üçüncü                                     
4th... fourth => dördüncü   
5th... fifth => beşinci                                       
6th... sixth => altıncı
7th... seventh => yedinci
8th...eighth => sekizinci
9th...ninth => dokuzuncu
10th... tenth => onuncu
20th... twentieth => yirminci
21st... twenty-first => yirmi birinci
30th... thirtieth => otuzuncu
32nd... thirty-second => otuz ikinci
50th… fiftieth => ellinci
 
60th...sixtieth=> altmışıncı 
70th...seventieth=>yetmişinci
80th...eightieth=>sekseninci
90th...ninetieth=>doksanıncı
100th...hundredth=>yüzüncü
101st...hundred and first=>yüzbirinci
1000th..thousandth=>bininci

      Cümle içinde kullanırken sıra sayıları mutlaka önlerine ''the'' alırlar. Ve sıfat görevinde kullanıldıkları için kendilerinden sonra bir isim gelir.


- January is the first month of the year. 
           (Ocak yılın ilk ayıdır.)

- Ahmet is the second student in the list.
        (Ahmet listedeki ikinci çocuk.)

- My classroom is the thirf floor in the school.
        (Benim sınıfım okulda üçüncü  katta.)


görüntülenme:
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=