//-->
BİLGİKAFEN

! Blog Yayınımız Açılmıştır.

Blog
Bugün»38 Kişi Buradaydı Bugün»197 Kez Tıklama Yapıldı
İp Adresiniz»18.205.60.226 Online:
Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın


bilgikafem

osmanli kurulus donemi padisahlari

Osman Bey
 
 
Babası : Ertuğrul Gazi
Annesi : Hayme Hatun
Doğumu : 1258
Vefatı : 1326
Saltanatı : 1299-1326
 
Yirmi üç yaşında Osmanlı Beyliği'nin başına geçen Osman Bey , iyi yönetimi , ileri görüşlülüğü , duruma göre sakin oluşu , yüksek yeteneği , rakiplerine kendini sevdirmesi , mücadelesinde planlı hareketi , sabırlı ve hoşgörülü olması ile diğer oymakları da yönetimi altına almıştır.
Tarihçi Gibbons (Gibıns) Osman Bey hakkında şunları söylemiştir " Şüphesiz ki Osman Bey bir padişah oğlu değildir.Hayatında ancak küçük bir malikaneye sahip olmuştur.Osman Bey'in hükumeti seneden seneye büyümüştür.Devletin büyümesi özellikle onun devamına ve geleceğinin büyüklüğüne olan önemden ileri geliyordu.Buda devleti kuran adamın büyüklüğünü gösterir."
Fransız yazar Lamartin ise Osman BEy Hakkında Şunları Söylemiştir. : " Osman Bey yavaş yavaş ilerledi.Fakat hiçbir zaman geri dönmedi.Büyük Devletlerin kurucularının özelliklerine sahipti."
Fahrüddin lakabıyla anılan Osman Bey, 1326'da Bursa'da öldü.Vefat ettiğinde geriye sadece bir at zırhı , bir çift çizme birkaç tane sancak , bir kılıç , bir mızrak , bir tirkeş(sadak) , birkaç at , üç koyun sürüsü , tuzluk ve kaşıklık bırakmıştı.
 

 
Orhan Bey
Babası : Osman Bey
Annesi : Malhun Hatun
Doğumu : 1281
Vefatı : 1362
Saltanatı : 1326-1362
 
Orhan Bey , babası Osman Bey'in 1320'de hastalanması üzerine devleti yönetmeye başlamış , 1324'ten itibaren de tahta geçmiştir.Orhan Bey 1346'da Bizans İmparatoru VI. Kantakuzen'in kızı Teodora ile evlenmiştir.
Gençliğini babasıyla beraber Bizans tekfurlarına karşı savaşarak geçiren Orhan Bey, göstermiş oluduğu gayret ve başarıdan dolayı devlet adamnlarının takdirini topladı.


I. Murat
 
Babası : Orhan Bey
Annesi : Nilüfer Hatun
Doğumu : 1326
Vefatı : 1389
Saltanatı : 1362-1389
Hüdavendigar ve Gazi Hünkar lakaplarıyla anılan I. Murat, babası Orhan Bey'in başlattığı teşkilatlanma çalışmalarını dahada ileriye götürmüştür. I. Murat Osmanlı Devletini Çandarlı Halil Hayrettin Paşa ve Ali Paşa gibi değerli komutanlarının çabaları ve etkileriyle adli , ekonomik ve askeri alanlarda çok iyi teşkülatlanmış bir devlet haline getirmiştir.
I. Murat , planlı ve isabetli politikalarıyla Balkanlarda fetihler gerçekleştirerek Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyetinin temellerini atmıştır.

 
Yıldırım Bayezit
 
Babası : I. Murat
Annesi : Gülçiçek Hatun
Doğumu: 1360
Vefatı : 1403 
Saltanatı : 1389-1402
 
Savaşlarda hızlı hareket ettiği için Yıldırım ünvanıyla tanınan Bayezit , azim ve irade sahibi, çok hareketli , çevik , çok cesur ve üstün askeri yeteneklere sahip bir padişahtı.
Yıldırım Bayezit çocukluğunu Bursa Sarayı'nda kardeşleriyle birlikte geçirdi.İyi bir eğitim gördü.Devrin en büyük alimlerinden dersler aldı.Gençliğinde Kütahya sancağında valilik yaptı.Sultan Murat Hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi.

 
Mehmet Çelebi
 
 Babası :Yıldırım Bayezit
Annesi : Devlet Hatun
Doğumu : 1389
Vefatı : 1421
Saltanatı : 1413-1421
 
Mehmet Çelebi; azımli , sabırlı , yüksek ahlaklı ve erdemli olması , verdiği sözü yerine getirmesi ve nezaketiyle tanınırdı.Tahsilini Bursa Sarayı'nda tamamladı.Daha sonra babası tarafından Amasya sancak beyliğine tayin edildi ve bu sırada devlet işlerini öğrendi.
Mehmet Çelebi, devlet işlerinde aşırılığa gitmeyerek durumu değerlendirir. , planlı ve programlı hareket eder , herhangi bir tehlikeye karşı uyanık olan Osmanlı Devleti'ni bir yönetim altında toplamayı başarmıştı.
 


Fatih Sultan Mehmet
Babası : Sultan II. Murat Han
Annesi : Hüma Hatun
Doğumu : 1432
Vefatı : 1481
Saltanatı : 1451-1481
Alim , şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet ederdi.İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdiHocalığını da yapmış yapmış olan Akşemseddin, Fatif Sultan Mehmet , gayet soğukkanlı ve cesurdu.Eşsiz bir komutan ve idareciydi.
Okumayı çok severdi. Farsça ve Arapçaya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu.Arapça , Farsça , Rumca , Latince , Slavca , İbranice ve çağatayca olmak üzere 7 dil bilirdi.
görüntülenme:
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=