//-->
BİLGİKAFEN

! Blog Yayınımız Açılmıştır.

Blog
Bugün»26 Kişi Buradaydı Bugün»148 Kez Tıklama Yapıldı
İp Adresiniz»3.95.131.97 Online:
Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın


bilgikafem

dil ve anlatim sayfa 10-46

KARİZMA YAYINCILIK..


.İLETİŞİM

1.Çizimler incelendiğinde insanın iletişim ihtiyacı karşımıza çıkar.


2.a)İnsanoğlunun çevresiyle iletişim kurmak için başvurduğu yollar zaman içerisinde teknolojinin de gelişmesiyle hayli mesafe kat etmiştir.
b) Söylenemez;çünkü iletişim sadece insanlar arasında vardır.
3.İnternet,telefon sıklıkla kullandığımız anlaşma araçlarıdır.
4) Olabilir.
5)Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasında ilişki kurulabilir.
SAYFA 11:
4) İletişim ……………………………………….İÇİN ÖNEMLİDİR.
Ø Hayatın gereği olduğu için önemlidir.

Ø Hayatın akışını sağladığı için önemlidir.

Ø İnsanlar arasında gelişmeyi sağladığı için önemlidir.

Ø Kişileri birbirine bağlayarak, onların sosyal bir grup halinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olduğu için önemlidir.
Ø Belli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması yani toplumsallaşyı sağladığı için önemlidir.

Ø Bireylerin kendi amaçları doğrultusunda ortak bir amaçta birleşerek toplumsal örgütlenmelerin kurulmasında da rol oynadığı için ÖNEMLİDİR.
SAYFA 12
B.Metinde Haşmet Gülkokan ve sakatatçı arasında geçen iletişim ögeleri
Gönderici(konuşan): “Haşmet Gülkokan” –Gülüm,bizim ciğer
Alıcı(dinleyen):sakatatçı –Hazır Haşmet Bey
İleti(mesaj) : ciğer
Kanal: hava
Şifre:kullanılan dil
Dönüt: -Hazır Haşmet Bey
Bağlam: hâl-alışveriş ortamı (Genellikle üstü kapalıpazar yeri.)
SAYFA 13:
a)İletişimde alıcı iletiyi almaya niyetli ve anlayacak seviyede ise iletişim gerçekleşir.Aksi durumlarda iletişim gerçekleşmez.
b) Alıcı, göndericinin edebiyat fatihi iletisini almaya niyetli ve anlayacak seviyede olmaldır. Gönderici ile alıcının ortaklıkları ne kadar fazla ise iletişim o kadar etkili oiur (ortak deneyim, ortak bilgi birikimi, ortak dil özellikleri vb.)
· 7) yeşil yapraklar: bahar
· Kardan adam: kış
· Duman: yangın
· Siyah bulut: yağmur
· Bayrak : Türkiye (bağımsızlık da denebilir)
8) doğal gösterge-sosyal gösterge-dil göstergesi
b) Gösterge ve Türleri:
Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünüş ve olgulara edebiyat fatihi gösterge denir.
Türleri:
a) Dil Göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer.
b) Doğal Gösterge: Ülkelerin dedebiyat fatihi doğal güzellikleri, yaprakların sararması,siyah bulutlar,güneşin doğması-batması…
C) Sosyal Gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları,sigara içilmez levhaları,okulların açılması…
EK BİLGİ: İletişim Kurarken Kullanılan Göstergeler Nelerdir?
* Dil göstergeleri: Söz veya yazıyla edebiyat fatihi gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanılışlıdır.
* Dil dışı göstergeler: Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.
9a) Dil göstergelerin oluşabilmesi için varlığı anlatan sesler bir arada düşünülmelidir.
b) ek tablo:

SAYFA 14) EK BİLGİ: Dil göstergeleriyle ilgili sunumu inceleyebilirsiniz.

a) Jest ve mimiklerle gösterebilir.
b) Resimde kullanılan dil dışı ögeler:
Haşmet Gülkokan’ın jest ve mimikleri
Fiyat etiketleri
Trafik lambaları, trafik işaret levhaları
c) En etkili iletişim dille yapılan olduğundan dil dışı göstergelerle yapılan iletişim pek de sağlıklı ve etkili olmayabilirdi.
SAYFA 15:
b) İletişim gerçekleşmez.
c) İletinin alıcıya ulaşması için göndericinin bunu doğru şekilde ifade etmesi önemlidir.Ancakiletişimin hangi ortamda (bağlamda) gerçekleştiği de bir o kadar önemlidir.Örneğin yüksek sesli müzik dinlenilen bir yerde sağlıklı iletişimden söz etmek pek mümkün değildir.
12-13-14-15'i metne göre cevaplayınız.
SAYFA 16:
2)

3.Ambulans: hasta itfaiye: yangın
4) cevabı için bknz. Sayfa 11 4.soru
5)Atatürk bu sözle basının bir toplumun ortak ve genel duyguları ve fikirlerinin yansıtıcısı olduğunu belirtmiştir.Günümüz basın dünyası da halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır.
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1)
Gönderici: Firdevs Hanım
Alıcı: Kırkayak Hanife Hanım
İleti: "Dışarı mı çıkıyordun?"
Dönüt: "Çıkıyordum amma acelesi yok."
Bağlam: ev
Kanal: Hava
Şifre: Dil
2) Jest ve mimikler,gazete,sabun
3) s.a.b.u.n >varlığı anlatan sesler =sabun(varlığı gösteren kelime) >dil göstergesi
g.a.z.e.t.e> varlığı anlatan sesler=gazete (varlığı gösteren kelime) >dil göstergesi
4) B
5)· gösteren ve gösterilen
· Alıcı
7)
(y)
(d)
(d)

Sayfa 17:
1.
2.Sosyal gösterge
3.
4. B seçeneği
5-2. boşluğu .Alıcı.
6. Alıcı- Kedi Gönderici- çocuk, Bağlam-Bahçe, İleti- gel pisi pisi,
7. Y, D, D,
8. (kendiniz yapın

Sayfa 20
1)hasan çekingen kimseyle konuşmayan beş yaşında peltek bir çocuktur.
2)konuşmaya çok ihtiyaç duymuştur.türkçe konuşan birini görünce mutlu olmuştur ve o adam gidince türkçe konuşamicak diye ağlamıştır.
3)hayattan koparan ve tekrar bağlayan iletişimdir.
4)gidiyormusun diyip ağlaması
5)dil insanın yaşamasına bi anlam katar dil sayesinde anlaşırız


Sayfa 24

1. dilin işlevi: Göndergesel İşlev

2. Dilin işlevi: Heyecana bağlı işlev

3. Dilin işlevi: Alıcıyı harekete geçirme işlevi

4. Dilin işlevi: Kanalı kontrol işlevi

5. Dilin işlevi: Dil ötesi İşlev

6. Dilin işlevi: Şiirsel İşlev

  Sayfa 25

1. Cevap C

2. Boşluk doldurma

a. Jest ve mimikler görsel iletişim araçlarındandır

b. Dil insanoğlu için en geçerli ve yaygın iletişim aracıdır.

c. "Sıfatlar ismi niteleyen kelimelerdir." cümlesinde dil, göndergesel işlev olarak kullanılmıştır

3. Karşılaştırma

Ne zaman kitap okumaya başlayacaksın? - Dilin kanalı kontrol işlevi

Aman Allah'ım, bu ne büyük felaket! - Dilin heyecan bildirme işlevi

Çöller, temel olarak ekvatorun kuzey ve güneyinde 15-40 dereceler arasında bulunan çok kurak alanlardır - Dilin göndergesel işlevi

4. Doğru Yanlış

1. D

2. Y

3. D

Sayfa 30 Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları
1-) C
2-) ağız-lehçe
3-) Bende Bulamadım
4-) D-D-Y

45-46 Ünite sonu değerlendirme1-d
2.
1-1.bosluga 13.yy 2.bosluga 15.yy
2-1.bosluga köktürk uygur 2.bosluga karamanlı 3.bosluga eskitürkler
3-1.bosluga 8. 2.bosluga Göktürk yazıtarında3.eşleştirme
Hakas türkçesi -- Ana türkçe
Türkmen Türkçesi --Batı türkçe
Özbek Türkçesi-Kuzey Doğu türkçesi

4.Doğru cevap
1.d
2.d
3.yÜNİTE SONU ÖLÇME-Değerlendirme Sayfa 45-46

1.A
2.C
3.D
4.birinci bosluktaki Dil aileleri alttaki boslugada Moğolistan Yazın
5.D-Y-Y
6.A
7.C
8.Yazmadm
9.C

yönlendirilecekseniz

seconds

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=